Artikel Grafiekpolitie: kromme grafiek bij het CBS

Artikel Grafiekpolitie: kromme grafiek bij het CBS

Voor de Grafiekpolitie schreef ik een bijdrage over een data visualisatie van het CBS.

In deze visualisatie koos het CBS voor een cirkelvormige staafdiagram. Door het kromtrekken geven de lengtes van de staven niet meer de waarden aan en hierdoor wordt de grafiek lastiger te begrijpen.

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwscheckers.